SSO Projecten

Achtereenvolgens volgt hieronder een korte weergave van de gehouden projecten en activiteiten, inclusief de hierbij behorende publicaties:

 

1.    Najaar 2013, cursus AED
Het zonder kosten aanbieden van een (herhalings)cursus ‘reanimeren en bedienen van AED’ aan alle Katwijkse sportvrijwilligers. Deze cursus is gegeven door het  erkende lesinstituut Hulsbosch & Broekhoff onder auspiciën van- en geheel gefinancierd door  SSO Katwijk. De uitvoering betreft de organisatie van 19 cursusavonden gehouden in clubgebouwen van sportverenigingen. Deelname:  194 sportvrijwilligers van 20 Katwijkse sportvereningen en instellingen.

Uitnodiging AED (herhalings)cursus

Inschrijven AED (herhalings)cursus
(klik op het pdf icoontje om het document te bekijken/downloaden)

 

2.    Najaar 2014, cursus BHV
Het zonder kosten aanbieden van een cursus BHV. Deze cursus is aangeboden en georganiseerd door Welzijnskwartier Katwijk. Door SSO Katwijk is een maximaal bedrag van € 3.000 ter beschikking gesteld. Slechts 5 Katwijkse sportvrijwilligers (5 sportverenigingen) hebben de cursus gevolgd.

 

3.    Najaar 2014 / voorjaar 2015, cursus AED
Het opnieuw zonder kosten aanbieden van een (herhalings)cursus ‘reanimeren en bedienen AED’ aan alle Katwijkse sportvrijwilligers. Deze cursus is gegeven door Hulsbosch & Broekhoff.
Op  18 avonden hebben 199 sportvrijwilligers van 18 Katwijkse sportverenigingen en instellingen deelgenomen  aan de (herhalings)cursus.

Uitnodiging AED (herhalings)cursus

Inschrijven AED (herhalings)cursus

 

logo_stichting_sport_ondernemersfonds_katwijk4.    Voorjaar 2015, nieuwe website
Door het bestuur is het SSO logo en deze website (www.ssokatwijk.nl) gelanceerd.

Op de website wordt algemene en actuele informatie van de Stichting Sport Ondernemersfonds Katwijk geplaatst. Op de website eveneens een link naar- en informatie van alle ruim 70 Katwijkse sportverenigingen en instellingen.

Persbericht SSO Katwijk

 

5. Najaar 2015, donatie SportVerkiezingen & SportGala Katwijk 2015

November 2015 heeft het bestuur een substantiële financiële bijdrage gedoneerd ten behoeve van Sportverkiezingen Katwijk 2015.

“SSO Katwijk ondersteunt dit initiatief ten behoeve van de gehele Katwijkse sportsector van harte. Een prima evenement voor sportverenigingen, bestuursleden en vrijwilligers om elkaar te ontmoeten en het jaar 2015 op sportief feestelijke wijze met elkaar af te sluiten.”

Persbericht – SSO Katwijk ondersteunt Sportverkiezing Katwijk 2015

 

6. Zomer 2016, donatie Watersportdag Katwijk

Juli 2016 heeft het bestuur een financiële bijdrage gedoneerd ten behoeve van het evenement ‘Watersportdag Katwijk’.

“SSO Katwijk ondersteunt dit evenement ten behoeve van de Katwijkse watersport. Een nieuw evenement voor alle Katwijkse watersportverenigingen waar bezoekers (actief) kennis kunnen maken met tal van onderdelen van de watersport”. 

 

7. Najaar 2016 / voorjaar 2017, cursus AED

Gezien het succes van de eerder gegeven cursus ‘reanimeren en bedienen AED’ (deelname: 200 Katwijkse sportvrijwilligers) wordt deze cursus opnieuw kosteloos aangeboden aan de Katwijkse sportverenigingen en instellingen. Ook deze keer wordt de cursus verzorgd door Hulsbosch & Broekhoff. In de maanden november, december en januari zijn een aantal avonden gepland voor sportvrijwilligers die nog niet eerder de cursus hebben gevolgd. Ook zijn er cursusavonden voor vrijwilligers die ‘op herhaling’ gaan.

persbericht-aed-cursus  

 

8. Najaar 2016, donatie SportVerkiezingen & SportGala Katwijk 2016

Evenals in 2015 heeft SSO Katwijk een financiële bijdrage gedoneerd ten behoeve van de SportVerkiezingen & SportGala Katwijk 2016. SSO Katwijk is van mening dat de organiserende- en onlangs opgerichte Stichting Sportpromotie Katwijk met dit evenement zorg draagt voor ‘ontmoeting en verbinding’ tussen de Katwijkse sportverenigingen. De SportVerkiezingen & SportGala Katwijk 2016 wordt gehouden op 27 januari 2017 in het Dorpshuis Valkenburg.

 

9. Januari 2017, cursus EHBO

In het najaar 2016 is de aanmelding gestart voor de cursus EHBO / Rode Kruis Certificaat. In de maand januari 2017 wordt de cursus EHBO gehouden voor een 2-tal groepen met elk 12 sportvrijwilligers. De data zijn: 16 & 23 januari (groep 1); 19 & 26 januari (groep 2). De cursus zal worden verzorgd door Hulsbosch en Broekhoff.

 

10. Zomer 2017, donatie Watersportdag Katwijk 2017

Gezien het succes van de eerste Watersportdag Katwijk 2016 heeft SSO Katwijk ook voor de tweede Watersportdag Katwijk een financiële bijdrage gedoneerd. Dit vanwege de verdere uitbouw van dit evenement en de participatie van nog meer Katwijkse (water)sportverenigingen.  Helaas kon vanwege een ‘weerswaarschuwing’ het evenement in september 2017 niet plaatsvinden. De Watersportdag Katwijk wordt nu gehouden op zaterdag 26 mei 2018.

 

11. Najaar 2017 / voorjaar 2018, cursus AED

Opnieuw wordt de cursus ‘reanimeren en bedienen AED’ (deelname: 250! Katwijkse sportvrijwilligers) kosteloos aangeboden aan de Katwijkse sportverenigingen en instellingen. Ook deze keer wordt de cursus verzorgd door Hulsbosch & Broekhoff. In de periode november ’17 – maart ’18 zijn een 19-tal avonden gepland voor sportvrijwilligers die nog niet eerder de cursus hebben gevolgd, evenals voor vrijwilligers die ‘op herhaling’ gaan.

Persbericht, AED cursus

 

12. Najaar 2017, donatie SportVerkiezingen & SportGala Katwijk 2017

Evenals in 2015 en 2016 heeft SSO Katwijk een financiële bijdrage gedoneerd ten behoeve van de SportVerkiezingen & SportGala Katwijk 2017.

SSO Katwijk is van mening dat de organiserende Stichting Sportpromotie Katwijk met dit evenement zorg draagt voor ‘ontmoeting en verbinding’ tussen de Katwijkse sportverenigingen. De SportVerkiezingen & SportGala Katwijk 2017 wordt gehouden op 26 januari 2018 in het Dorpshuis Valkenburg.

 

13. Najaar 2018 / voorjaar 2019, cursus AED

De cursus ‘reanimeren en bedienen AED’ wordt voor de vijfde keer kosteloos aangeboden aan de Katwijkse sportverenigingen, instellingen en haar vrijwilligers. De cursus wordt ook deze keer verzorgd door Hulsbosch & Broekhoff. In de periode november ’18 – maart ’19 zijn een aantal avonden gepland voor de sportvrijwilligers. Meer dan 200 vrijwilligers nemen deel aan de (herhalings)cursus.

Persbericht AED cursus

 

14. Najaar 2018, donatie SportVerkiezingen & SportGala Katwijk 2018

Voor de vierde maal doneert SSO Katwijk een bedrag ten behoeve van de SportVerkiezingen & SportGala Katwijk 2018. Dit evenement zorgt voor ontmoeting en verbinding tussen de Katwijkse sportverenigingen, leden en vrijwilligers; een goed uitgangspunt om in aanmerking te komen voor een donatie. Het evenement wordt gehouden op vrijdag 25 januari 2019 in het Dorpshuis Valkenburg.

 

15. Najaar 2019 / voorjaar 2020, cursus AED

De cursus ‘reanimeren en bedienen AED’ wordt voor de zesde keer kosteloos aangeboden aan de Katwijkse sportverenigingen, instellingen en haar vrijwilligers. De cursus wordt ook deze keer verzorgd door Hulsbosch & Broekhoff. In de periode november ’19 – maart ’20 zijn een aantal avonden gepland voor de sportvrijwilligers. Maximaal 180 vrijwilligers nemen deel aan de (herhalings)cursus.

Persbericht AED cursus 2019-2020

 

 

 

Deelnemende verenigingen